Ej professionellt utförd rökrör och vedspis - Kristinehamns murningstjänst AB

Varning för Kristinehamns murningstjänst AB! 

Jag köpte en vedspis som som VD Magnus Melin skulle sätta på plats med alla rörtillbehör. Som ni ser ser på bilden som han har tagit själv dvs Melin så är röret för långt ned. Jag hade ju inte tänkt koka röret också! Det medförde extra kostnad för mig. Spisen var ej funktionsduglig står på ett par  ostadiga ben. Den hämtade han men levererade inte tillbaka så att jag kunde använda den. Jag har fått betala för att han åkte dit till försäljare för plåt som han glömde ta med sig. Jag varnar Er konsumenter för att anlita det här företaget. De vill bara ha pengar! Sotaren godkände inte rörinstallationen! Har varit i kontakt med företaget de skiter fullständigt i mig och mina extra kostnader!

thumb_vedspisinstallation.jpgOm skribenten