Åsiktsregistrering i Sveriges Radio "Ring P1"

thumb_Sverigesradio_1.jpg

 

Sveriges Radios populära lyssnarprogram "Ring P 1" har i tysthet registrerat personers politiska hemvist, sjukdomar och religionstillhörighet i en "telefondatabas". Tidigare har enbart uppgifter som namn, telefonnummer samt ämne registrerats i databasen i redaktionellt syfte, helt i enlighet med PUL, dock utan att tydligt informera sina medverkande. Enligt ett internt dokument signerat Erica Hedin, projektledare ring P1 daterat 2012-11-30 skall alltså även folks åsikter registreras. Ylva M Andersson, ansvarig utgivare säger sig inte kännas vid att även personers politiska hemvist, sjukdomar och religionstillhörighet registrerats. Datainspektionen har ingen möjlighet att kommentera Sveriges Radios åsiktsregistrering då Sveriges Radio lyder under Yttrandefrihetsgrundlagen och har utgivarbevis från Myndigheten för radio och tv.

 

Dokumentet som avslöjar åsiktsregistreringen i Sveriges Radio "ring P1"

 

 Om skribenten

/Admin